Alle collecties
Naverkoop Service
Beschermingsbeleid werknemers
Beschermingsbeleid werknemers
Levi from Cowboy avatar
Geschreven door Levi from Cowboy
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Cowboy werknemers en partners die contact hebben met (potentiële) klanten worden verwacht om beleefd en respectvol te zijn tegenover deze (potentiële) klanten. We hebben strikte kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat dit gedrag consistent blijft zowel doorheen de tijd als via alle kanalen met (potentiële) klanten.

Dat gezegd zijnde kunnen er zaken verkeerd lopen. We begrijpen dat dit erg frustrerend kan zijn indien je hier negatieve gevolgen van kan ondervinden. Dit is een volstrekt normale reactie en we zullen altijd ons uiterste best doen om de situatie te verbeteren.

We accepteren evenwel geen discriminerend of intimiderend gedrag.

Zie hieronder voor meer informatie rond deze gedragingen.

Indien, na intern onderzoek, Cowboy vindt dat bepaald gedrag discriminerend of intimiderend is, zullen we actie ondernemen ter bescherming van onze werknemer of partner.

Wat verstaan we onder intimiderend of discriminerend gedrag?

Discriminerend

Elke discriminatie gebaseerd op, maar niet beperkt tot, elke grond zoals geslacht, ras, kleur, ethnische of sociale origine, genetische kenmerken, taal, religie of geloof, politieke of andere meningen, lidmaatschap van een nationale minderheid, eigendom, geboorte, beperking, leeftijd of seksuele oriëntatie zal verboden zijn.

Discriminerend gedrag kan fysiek, visueel als verbaal zijn.

Intimiderend

Is een gedrag dat vernederend, verlagend of kwetsend is, en dat karakteristiek geïdentificeerd wordt door de waarschijnlijke afwezigheid van social of morele redelijkheid.

In de wettelijke zin van het woord is dergelijk gedrag dreigend, verontrustend of zorgwekkend. De continuïteit of de herhaling alsook en het dreigende of verontrustende aspect, kan het onderscheiden van een belediging en is dan ook verboden.

Intimiderend gedrag kan fysiek, visueel als verbaal zijn.

Wat is het gevolg?

Indien het Beschermingsbeleid voor Werknemers correct gevolgd werd door de geïntimideerde werknemer of partner kan Cowboy volledig zelfstandig beslissen om geen verdere service te verlenen.

Was dit een antwoord op uw vraag?