• U kunt uw verzekering na een jaar opzeggen. U moet Qover minstens 3 maanden vóór de vervaldatum op de hoogte brengen.
  • U kunt de verzekering opzeggen indien wij het tarief of de algemene voorwaarden wijzigen.
  • U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen uiterlijk één maand nadat u een claim hebt ingediend. Het verzekeringscontract eindigt dan drie maanden na de dag van kennisgeving.
  • U kunt het verzekeringscontract herroepen binnen 14 kalenderdagen nadat u de overeenkomst bent aangegaan.
Heeft u het antwoord gevonden?