• Je moet de diefstal van de fiets binnen 24 uur aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten melden.

  • Een kopie van het proces-verbaal zal opgevraagd worden op het moment van de schademelding.

  • Je moet elk schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen - te rekenen vanaf het moment waarop je er kennis van genomen hebt - bij ons aangeven.

  • Je moet ons de juiste gegevens en omstandigheden meedelen bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.

  • In geval van schade moet je naar een Cowboy repairshop gaan.

Heeft u het antwoord gevonden?