• U moet de diefstal van de fiets binnen 24 uur aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten melden.
  • Een kopie van het proces-verbaal zal opgevraagd worden op het moment van de schademelding.
  • U moet elk schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen - te rekenen vanaf het ogenblik waarop u er kennis van genomen heeft - bij ons aangeven.
  • U moet ons de juiste gegevens en omstandigheden meedelen bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.
  • In geval van schade moet u naar een Cowboy repairshop gaan.
Heeft u het antwoord gevonden?