• Indien u een gebruiker bent, heeft u een wettelijke garantie van twee jaar die aanvang neemt vanaf de levering van het product, overeenkomstig de voorwaarden omschreven in de relevante wetgeving.
  • De garantie dekt alle originele onderdelen tegen defecten in werkmanschap en materialen (bv. in geval de producten niet overeenstemmen met de productomschrijving in de gebruikshandleiding of met de advertentie van het product).
  • Vorderingen onder deze garantie moeten rechtstreeks gericht worden tot Cowboy.
  • Gedurende de garantieperiode zal Cowboy de defecte goederen vervangen of herstellen. Indien het vervangen of herstellen buitensporig of onmogelijk is, of indien het onmogelijk is om binnen een redelijke tijd te leveren, heeft u het recht om een prijsvermindering aan te vragen of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen.
  • Gedurende de eerste zes maanden van uw garantie hoeft u niet te bewijzen dat het defect reeds aanwezig was bij de aankoop van het product.
  • De garantie dekt niet het foutief assembleren of installeren van het product door de gebruiker; een onjuist of nalatig gebruik, handeling of transformatie van het product; een onderhoud in strijd met de onderhoudsinstructies van het product (bv. gebrek aan onderhoud van de remmen); normale slijtage; defecten inherent aan het normaal nuttig gebruik of dienstgebruik, zoals een lege batterij die kan vervangen worden door de gebruiker; schade of defecten te wijten aan ongevallen.
Heeft u het antwoord gevonden?