• Het beschermt uw fiets tegen schade als gevolg van een ongeluk, vandalisme, overstromingen, brand of andere externe elementen.
Did this answer your question?